Lid worden

Natuurlijk kan onze club niet bestaan als er geen leden zijn, vandaar dat wij hopen dat er vele kinderen lid zullen worden van onze vereniging.
Uiteraard gaan we vele wedstrijden en activiteiten organiseren.
Voor onze vereniging komen 2 soorten vispassen in aanmerking, wel te verstaan de JEUGDVISPAS en de VISPAS.

Voor deelname aan competitie- en federatiewedstrijden heb je als lid van onze vereniging 1 van deze 2 bovengenoemde pasjes nodig!
De jeugdvispas en vispas wordt verstrekt via onze vereniging. Aan de jeugdvispas en vispas zijn kosten verbonden, namelijk:


Jeugd 6 t/m 13 jaar


Jeugd Vispas 2019

€ 13,25 per jaar
(€ 8,25 afdracht naar federatie +
€ 5,- contributie)

Geldigheidsduur: per jaarJeugd 14 t/m 17 jaar


Vispas 2019
€ 28,- per jaar
(€ 23,- afdracht naar federatie +
€ 5,- contributie)

Geldigheidsduur: per jaar

- subleden 6 t/m 17 jaar (heeft al een vispas) betalen € 5,- contributie per jaar.
- nachtvispas alleen voor jeugdleden (niet voor subleden). Afdracht naar federatie € 10,- per jaar.
- l
andelijke derde hengeltoestemming (niet voor subleden). Afdracht naar federatie € 25,- per jaar.

JEUGDVISPAS:

In deze categorie vallen de kinderen t/m 13 jaar. Voor de verstrekking van deze pas wordt uitgegaan van de peildatum 1 januari.
Is uw kind op 1 januari 13 jaar of jonger, dan krijgt hij/zij deze jeugdvispas. Daarmee kan vervolgens het gehele kalenderjaar gevist worden.
Met deze pas kan de jeugd zelfstandig en wedstrijden vissen.

VISPAS:

In deze categorie vallen de kinderen van 14 t/m 17 jaar.
Voor de verstrekking van de vispas wordt uitgegaan van de peildatum 1 januari 18 jaar of jonger, dan krijgt hij/zij deze vispas.
Daarmee kan vervolgens het gehele kalenderjaar gevist worden. Met deze pas kan de jeugd zelfstandig en wedstrijden vissen.

(heb je nog vragen, neem dan contact op met de voorzitter of secretaris).
Genoemde kosten zijn onder voorbehoud van typefouten.

Wil jij lid worden:

Dit kan middels een voorlopige vergunning die verkrijgbaar is bij Hengelsport-Sappemeer, die wel ondergetekend moet worden door ouder of voogd.
Met deze voorlopige vergunning die een maand geldig is kun je direct gaan vissen. De jeugdvispas of vispas krijg je dan 2 a 3 weken later toegestuurd.
Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk (of via e-mail) vóór 1 oktober worden gedaan aan het adres van de secrectaris (zie contact gegevens).
Voor verdere vragen kunt je terecht bij de ledenadministratie, e-mail jeugdhengelsportvereniginghs@gmail.com