Disclaimer

De Jeugdhengelsportvereniging Hoogezand-Sappemeer (J.H.V.H-S) heeft met uiterste zorgvuldigheid betracht om informatie op deze website zo juist en
zo actueel mogelijk weer te geven. Komen er desondanks toch nog onjuistheden op deze website voor dan aanvaardt de J.H.V.H-S geen enkele
aansprakelijkheid voor de gevolgen.Het plaatsen van links of verwijzingen naar deze site is in principe toegestaan. Het dagelijks bestuur van de vereniging
behoudt zich het recht voor om bepaalde verwijzingen te weigeren.

Het is niet toegestaan om afbeeldingen, foto’s, logo’s, merken en merknamen, teksten of delen van teksten etc. te kopiëren, zonder toestemming van het
dagelijks bestuur. De op deze site geplaatste PDF-file mag alleen gebruikt worden als aanmeldingsformulier voor nieuwe leden t.b.v. de vereniging J.H.V.H-S.

Opgenomen links:
Links naar sites buiten “J.H.V.H-S” zijn alleen opgenomen als service naar onze gebruikers. Het feit dat deze links op onze site zijn opgenomen betekent op
geen enkele wijze dat ” J.H.V.H-S” verantwoordelijk is voor de informatie die op deze sites is opgenomen, nog voor het gebruik van deze sites.

Rechten van derden:
Deze pagina’s zijn deels samengesteld uit bronnen waarvan wij veronderstellen dat deze vrij van copyright zijn, zoals inzendingen van particulieren. Indien de
hier opgenomen teksten en/of foto’s naar uw mening inbreuk doen op uw rechten laat dit dan weten aan de onderhouder van deze website (J.H.V.H-S), deze
gegevens zullen direct van de site worden verwijderd.

De Jeugdhengelsportvereniging Hoogezand-Sappemeer (J.H.V.H-S) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, op welke wijze dan ook, voor de informatie,
afbeeldingen, foto’s, boodschappen, uitingen, meningen, etc. welke door derden op onze site verstrekt / afgebeeld worden, dan wel voor inbreuken op publicaties
waarop auteursrecht rust of andere handelingen die het intellectuele eigendom van derden aantasten.

© Copyright 2014.